Platební podmínky:

A/ Objednavatel se zavazuje uhradit částku 5 000 Kč jako zálohu za objednané svatební šaty. Záloha bude odečtena z celkové částky při předání šatů. Záloha je nevratná a při zrušení objednávky propadne dodavateli.

B/ Zbývající částka bude zaplacena v hotovosti při předání zboží nebo zaslána na účet dodavatele s dodáním zboží.

C/ Následné úpravy šatů jsou zahrnuty v celkové ceně šatů.

Dodací lhůta:

A/ Při dodržení úhrady zálohy se dodavatel zavazuje dodat šaty do 2–3 měsíců.

Užívání:

A/ Na dodané svatební šaty se poskytujeme záruku 12 měsíců, ve vztahu k používání.

B/ Dodavatel nenese odpovědnost za případné škody svatebních šatů, vzniklé v důsledku nedodržení ošetřovacích pokynů pro údržbu a užívání.

C/ Za reklamaci se nepovažuje běžné opotřebení vzniklé užíváním, pokud jsou šaty stále schopny plnit svůj účel.